Beylikdüzü, İstanbul

Yönetici Eğitimi (Management Training)

Yönetici Eğitimi (Management Training)

Şirketlerin büyüme ve gelişimleri için gerekli olan yeteneklerin yetiştirilmesi amacıyla kurgulanan bu model, kurumlar için oldukça stratejik bir konudur.

Organizasyonların stratejik hedefleri doğrultusunda yeni mezun veya üniversitelerin çeşitli bölümlerinden seçilecek öğrencilerle hazırlanacak Yönetici Adaylığı programı ile kısa zamanda etkin sonuçlara ulaşılabilmektedir. Bu program kapsamında verilecek teknik, mesleki ve yöneticilik eğitimleriyle adaylar iş hayatına hazırlanmakta ve yetkinlikleri doğrultusunda şirket birimlerinde görevlendirilir. Bu çalışma modelinin tamamı Şirketimiz danışman ve eğitmenleri tarafından yönetilebileceği gibi, seçim, eğitim ve değerlendirme süreci kurum insan kaynakları birimi ile ortaklaşa da yürütülebilmektedir.

Faydalar

  • Şirket geleceğinde yer alacak kadroların oluşturulması
  • Şirket beklenti ve taleplerine uygun yetişmiş kadrolar
  • Yetenekli kadro kazanımı
  • Teknik, mesleki, davranışsal eğitimler