Beylikdüzü, İstanbul

İnsan Kaynakları Sistem ve Altyapı Kurulumu

Bu çalışma modelimizle şirketlerimize insan kaynakları sistem ve alt yapı kurulumu veya mevcut insan kaynaklarının gelişimi sağlanarak kurumsallaşma için hazırlanması amaçlanır. Proje bazlı hizmetler ile şirketler için gerekli olan insan kaynakları gereksinimlerini hayata geçiriyor, tecrübemizle iş ortaklarımıza danışmanlık yapıyoruz.

 

Bu modelde

 • İK süreçleri belirlenmesi, gerekli insan kaynakları yapı ve sistemlerinin kurulması,
 • İş analizlerinin yapılması ve görev tanımlarının her bir pozisyon için hazırlanması,
 • Norm kadro Analizinin çıkarılması ve Kadro sistematiğinin kurgulanması,
 • Şirket içi yönetmelik, prosedür ve talimatların belirlenmesi, Kurumun insan kaynakları yetkinlik modeliyle kurumsallaştırılması,
 • Şirketin iş süreçlerine uygun olarak insan kaynakları hedeflerinin / Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) belirlenmesi ve insan kaynakları yapısının performans bazlı yönetim modeline göre tasarlanması,
 • İnsan kaynakları yetkinlik modeli ile “İK Yetkinlik Sözlüğü” ve “İK Çalışma El Kitabı” çalışmalarının hazırlanması
 • Mevcut ve yeni işe alınacak çalışanların belirlenen yetkinlik modeliyle ölçülmesi ve gelecek için hazırlıkların yapılması,
 • Şirketin tüm birimlerinde yedekleme, kariyer ve yetenek yönetimi sisteminin kurgulanması.
 • Çalışanların “Potansiyel / Performans” diyagramının oluşturulması ve kurgulanması,
 • İşveren marka stratejisi uygulamalarının hayata geçirilmesi ve çalışan bağlılığı çalışmalarının tasarımı, uygulanması,
 • Bordrolama ve Özlük İşleri boyutunda mevcut yasalar gereği yapılması gereken işlemler ve gerekliliklerin tamamlanması uygulanır hale getirilmesi

Hemen İletişime Geçin

Yandaki iletişim formunu doldurun, iletişime geçelim. Firmanızın insan kaynağı potansiyelini daha iyi kullanması için gereken noktaları tespit edip birlikte geliştirelim.